Zatěžovací stavy jsou exportovány z programu Advance Design jako uživatelské vnitřní síly do programu IDEA StatiCa Beam. Tyto vnitřní síly vstupují do normových kombinací a jsou posouzeny v jednotlivých řezech nosníku s vlivem časově závislé analýzy TDA. Všechny posudky jsou dle platného Eurocodu.