Komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí

midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí.

Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA).

Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků. S programem midas Civil jste připraveni vytvářet návrhy vysoké kvality s mimořádnou efektivitou a přesností.

Nový standard pro návrh mostů a stavebních konstrukcí

Uživatelsky přívětivé prostředí
Nosníkové detaily
Funkce pro zadávání modelu a zobrazení výsledků jsou založeny na sofistikovaném a intuitivním uživatelském prostředí a moderním grafickém rozhraní, které nabízí snadné ovládání a vysokou produktivitu při modelování a analýze komplexních velkorozměrových konstrukcí.
Intuitivní modelování
Stěnové detaily
Midas Civil umožňuje snadno vytvářet uzly a prvky podobně jako při používání běžných CAD programů. Obsahuje výkonné nástroje pro automatické modelování, jako automatické generování sítě a generátory geometrie. Zadejte typ mostu, rozměry, průřezy a umístění kabelů a generátor vytvoří kompletní model předpjatého betonového mostu včetně fází výstavby.
Kompletní možnosti analýzy
Příčníky
Midas Civil umožňuje statickou a dynamickou analýzu konstrukcí včetně nelineárních výpočtů. Disponuje rozsáhlou knihovnu konečných prvků vhodných pro mosty, inženýrské konstrukce a pozemní stavby. Efektivní algoritmy zajišťují výjimečnou univerzálnost a přesné výsledky pro praktické využití.
Výkonný post-procesor
Rámové styčníky
Post-procesor umožňuje automatické vytváření kombinací zatěžovacích stavů dle specifických návrhových norem. Změny způsobu zobrazení umožňují vytvářet variabilní grafické výstupy. Prakticky veškeré výsledky mohou být animovány – vlastní tvary, časově závislé deformace, vnitřní síly, výsledky dynamické a statické analýzy. Výsledky z programu midas Civil jsou kompatibilní s MS Excel, což umožňuje uživateli přehlednou kontrolu výsledků a jejich následné využití v dalším fázích projektu.
Automatický návrh a zatížitelnost
Závěsy
Midas Civil umožňuje posouzení a stanovení zatížitelnosti podle celé řady norem: Eurokód (s využitím IDEA StatiCa BIM), AASHTO, CSA a další. Umožňuje posouzení spřažených průřezů, stanovení vnitřních sil a napětí pro každou fázi výstavby, obálky napětí, automatické generování kombinací podle rozličných norem, nebo protokol ve formátu MS Excel.

Návody

MIDAS nabízí širokou škálu ukázkových příkladů, návodů a vzorových projektů ke stažení.

FAQ

Nejčastější dotazy k instalaci i praktickém využití softwaru na stránkách MIDAS.

Propojení s IDEA StatiCa

Nejčastější dotazy na propojení midas Civil – IDEA StatiCa BIM.
Stahování

Stáhněte si nejnovější verzi midas Civil