Ceny přesně podle vašich potřeb a možností

IDEA StatiCa produkty a funkce

IDEA StatiCa Steel
Návrh a posouzení ocelových styčníků a přípojů podle mnoha světových norem
Libovolná topologie svařovaných i šroubovaných spojů; 150 předdefinovaných šablon
Posudky betonových bloků pro základové desky, patky a kotvení
Neomezené možnosti modelování – ořezy, výztuhy, zesílení, žebra, otvory, čelní desky, přípojné plechy, styčníkové plechy, zárodky úhelníky a předpjaté šrouby
Obecný průřez; Volitelné materiály
Analýza napětí/přetvoření založená na unikátní metodě CBFEM
Connection stiffness
Stabilita a boulení
Kapacitní návrh pro seismické oblasti
Přizpůsobitelné výstupní protokoly s odkazy na normy
BIM links with FEA/CAD software
IDEA StatiCa Concrete
Návrh a posouzení železobetonových stěn, nosníků, průřezů a sloupů
Komplexní betonové prvky – ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a další
Přehledné posudky MSÚ a MSP dle EN/SIA/ACI
Automatická detekce optimálního rozložení výztuže pro stěny a betonové prvky
Libovolná geometrie průřezu; 40 předdefinovaných tvarů průřezů
Posudek požární odolnosti
Nelineární průhyb. Posouzení šířky trhlin a průhybů také pro stěny
Tlakové změkčení. Tahové ztužení výztuže.
Spřažený průřez beton-beton
Přizpůsobitelné výstupní protokoly s odkazy na normy
BIM propojení s MKP programy
IDEA StatiCa Prestressing
Stejné funkce jako v IDEA StatiCa Concrete, plus navíc:
Účinky a ztráty předpětí
Libovolné trasování kabelů
Posudky na MSÚ a MSP podle EN/SIA
Předem i dodatečně předpjaté prvky, 3D nosníky
Nelineární průhyby – krátkodobé i dlouhodobé
Nelineární dotvarování
Fáze výstavby, časově závislá analýza
Uživatelsky zadaná pevnost betonu v tlaku ve fázi vnesení předpětí
Posudek příčné stability pro nosníky
Libovolná geometrie předpjatých průřezů. 40 předdefinovaných tvarů.
Spojitý spřažený nosník
Stanovení zatížitelnosti mostu
Předplatné

948,- Kč/měsíc*

* 3 měsíce min. 

Doživotní licence

Ceny od

37.900,- Kč

Chcete více informací o probíhajících slevových akcích? Máte zájem o řešení na míru přímo pro váš tým?

Jakou hodnotu vám IDEA StatiCa přináší?

IDEA StatiCa perfektně zapadne do vašich projektů a procesů, ať už jste samostatný inženýr nebo velký podnik.

Zjistěte v našem kalkulátoru efektivity, jakou hodnotu pro vás IDEA StatiCa bude mít. Stačí vložit jednoduchá data a rychle zjistíte přínosy i náklady vašich projektů a spočítejte jejich efektivitu.

Globální licence

Máte specifické požadavky? Potřebujete připojit větší množství uživatelů, operujete ve více zemích nebo máte specifické požadavky na pracovní postupy?

Ozvěte se nám a rádi pro vás připravíme ideální řešení na míru pro využití desktopové i cloudové aplikace a API.