Zatížení na křivku

Zatížení na křivku

Nová funkcionalita přenosu zatížení na křivku importovanou z DXF reference může pomoci při řešení celé řady problematických kroků v projektu, a především šetří čas při samotném zadávání zatížení. Funkcionalita zatížení na křivku usnadní definování toku smykového...
Webinář: Spřažený most o více polích

Webinář: Spřažený most o více polích

Při návrhu spřažených mostů typu beton-beton se výborně doplňují vlastnosti prefabrikovaného a monolitického betonu. Zatímco u prefabrikovaných dílců oceníme přesnost výroby, vysokou kvalitu betonu a možnost využití prefabrikátů jako ztracené bednění, u monolitické...
Vylepšili jsme IDEA Open Model API

Vylepšili jsme IDEA Open Model API

Potřebujete propojit váš MKP nebo CAD software s programem IDEA StatiCa? Abychom zjednodušili vaše pracovní postupy a procesy, výrazně jsme přebudovali náš IDEA Open Model (IOM). IDEA Open Model (IOM) je veřejná API, která může být použita pro tvorbu propojení mezi...