IDEA StatiCa je součástí vašeho pracovního procesu

Zrychlete váš proces návrhu a analýzy importem datového modelu z nejrozšířenějších FEM a CAD programů. Níže najdete specifikace pro jednotlivá propojení a verzi, kterou podporujeme.

Po vydání nových verzí software třetích stran propojení aktualizujeme. Zaručujeme odladění propojení nejpozději do 2 měsíců po vydání nové verze softwaru 3. strany.

SAP2000

Tekla Structures

Advance Steel

SAP2000

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s verzí SAP2000 v20.2, v21.2

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & SAP2000 aktivovat a používat.

Robot Structural Analysis

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection, Beam

Pracuje s Robot Structural Analysis 2019 a 2020 

Přehled pracovního postupu:

 

Projděte si návod, jak propojení IDEA & Robot Structural Analysis aktivovat a používat.

SCIA Engineer

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje se SCIA Engineer 18.1, 19.0, 19.1

Přehled pracovního postupu:

BIM link

Projděte si návod, jak propojení IDEA & SCIA aktivovat a používat.

Propojené aplikace: IDEA StatiCa BIM (importuje celý model pro následný návrh v libovolné IDEA StatiCa aplikaci)

Pracuje s SCIA Engineer 18.0 a novější

Přehled pracovního postupu:

bim-link-workflow

Projděte si návod, jak propojení IDEA & SCIA aktivovat a používat.

RFEM/RSTAB

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection, Beam

Pracuje s RFEM 5.20, 5.21 nebo RSTAB 8.20, 8.21 (potřebná registrace API – COM modul)

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & RFEM/RSTAB aktivovat a používat.

STAAD.Pro

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje se STAAD.Pro V8i (verze 20.07.11.70)

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & STAAD.Pro aktivovat a používat.

ETABS

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s verzí ETABS verze 17.0.1, 18.0.2, 18.1.0

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & ETABS aktivovat a používat.

Midas Civil + Gen

Propojené aplikace: IDEA StatiCa BIM (importuje celý model pro následný návrh v libovolné IDEA StatiCa aplikaci)

Pracuje s MIDAS 2019 a 2020

Přehled pracovního postupu:

bim-link-workflow

Podívejte se na videa demonstrující jak používat MIDAS a IDEA pro Beton a pro Ocel.

Podívejte se na návody k propojení MIDAS a IDEA.

Tekla Structures

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Tekla Structures 2018i, 2019 a 2019i

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & Tekla Structures aktivovat a používat.

Tekla Structural Designer

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Tekla Structural Designer 2018i, 2019, 2019i

Přehled pracovního postupu:

Link aktivovaný přímo v aplikaci MODEST, další informace naleznete na adrese:

https://www.tekla.com/products/tekla-structural-designer

Advance Steel

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Advance Steel 2019 a 2020

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & Advance Steel aktivovat a používat.

Advance Design

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Advance Design 2019, 2020

Přehled pracovního postupu:

Projděte si návod, jak propojení IDEA & Advance Design aktivovat a používat.

Revit

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Revit 2019, 2020

Přehled pracovního postupu:


Projděte si návod, jak propojení IDEA & Revit aktivovat a používat.

AxisVM

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Prestressing, Beam, Connection

Pracuje s AxisVM X5 2f (potřebná registrace API – COM modul)
Přehled pracovního postupu:


Projděte si návod, jak propojení IDEA & Axis aktivovat a používat.

ConSteel

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s ConSteel 10, 11, 12

Přehled pracovního postupu:

 

 

 

MODEST

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Link aktivovaný přímo v aplikaci MODEST, další informace naleznete na adrese:

https://www.tecnisoft.it/index.php

 

SCADA Pro

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Link aktivovaný přímo v aplikaci SCADA Pro, další informace naleznete na adrese:

https://www.scadapro.com/en/

 

Chcete propojit váš software s IDEA StatiCa?

Součinnost inženýrských nástrojů, založených na BIM, vidíme jako jeden z nejvýznamnějších trendů oboru. Vyvinuli jsme proto nástroj, který umožňuje propojit libovolný CAE nebo CAD program s IDEA StatiCa

Rozhraní IDEA Open Model je veřejné API, které lze použít pro tvorbu propojení mezi programy. Všechny nejdůležitější infrmace a podklady, jako jsou např. repozitáře a vzorové projekty, jsme umístili na GitHub. Diskuzní fórum komunity GitHub můžete také používat pro řešení otázek a problémů s implementací IOM.