IDEA StatiCa je součástí vašeho pracovního procesu

Zrychlete váš proces návrhu a analýzy importem datového modelu z nejrozšířenějších FEM a CAD programů. Níže najdete specifikace pro jednotlivá propojení a verzi, kterou podporujeme.

Po vydání nových verzí software třetích stran propojení aktualizujeme. Zaručujeme odladění propojení nejpozději do 2 měsíců po vydání nové verze softwaru 3. strany.

SAP2000

Tekla Structures

Advance Steel

SAP 2000

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection, Beam

Pracuje s verzí SAP 2000  19.1, 19.2, 20.0, 20.1 a 20.2

Přehled pracovního postupu:

Přejděte na IDEA & SAP 2000 tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

Robot Structural Analysis

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection, Beam

Pracuje s Robot 2018 a 2019 

Přehled pracovního postupu:

 

Přejděte na IDEA & Robot tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

SCIA Engineer

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s SCIA Engineer 17.0 a novější

Přehled pracovního postupu:

BIM link

Přejděte na IDEA & SCIA tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

Propojené aplikace: IDEA StatiCa BIM (importuje celý model pro následný návrh v libovolné IDEA StatiCa aplikaci)

Pracuje s SCIA Engineer 16.1 a 17

Přehled pracovního postupu:

bim-link-workflow

Přejděte na IDEA & SCIA tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

RFEM / RSTAB

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Beam, Connection

Pracuje s RFEM 5.07 nebo RSTAB 8.09 a novější  (potřebná registrace API – COM modul)

Přehled pracovního postupu:

Přejděte na IDEA & RFEM / RSTAB tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

STAAD.Pro

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Beam, Connection

Pracuje se STAAD.Pro V8i (verze 20.07.11.70 a novější)

Přehled pracovního postupu:

Přejděte na IDEA & STAAD.Pro tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

ETABS

Propojená aplikace: IDEA StatiCa Connection, Beam

Pracuje s verzí ETABS verze 16.2.0, 17 a novější

Přehled pracovního postupu:

Přejděte na IDEA & ETABS a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

Midas Civil + Gen

Propojené aplikace: IDEA StatiCa BIM (importuje celý model pro následný návrh v libovolné IDEA StatiCa aplikaci)

Pracuje s MIDAS 2018 a 2019

Přehled pracovního postupu:

bim-link-workflow

Podívejte se na videa demonstrující jak používat MIDAS a IDEA pro Beton a pro Ocel.

Tutoriál ohledně propojení MIDAS a IDEA 

Tekla Structures

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Tekla Structures 2017, 2017i, 2018 a 2018i

Přehled pracovního postupu:

Přejděte na IDEA & Tekla Structures tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

Tekla Structural Designer

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Tekla Structural Designer

Přehled pracovního postupu:

Shlédněte video zde:

Link aktivovaný přímo v aplikaci MODEST, další informace naleznete na adrese:

https://www.tekla.com/products/tekla-structural-designer

Advance Steel

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Advance Steel 2018 a 2019

Přehled pracovního postupu:

Jdi na IDEA & Advance Steel tutorial pro stažení návodu jak aktivovat a používat link.

Advance Design

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection, Concrete

Pracuje s Advance Design 2018, 2019

Přehled pracovního postupu:

Jdi na IDEA & Advance Design tutorial pro stažení návodu jak aktivovat a používat link.

Revit

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s Revit 2019 a novější

Přehled pracovního postupu:


Jdi na IDEA & Revit tutorial pro stažení návodu jak aktivovat a používat link.

AxisVM

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Prestressing, Beam, Connection

Pracuje s AxisVM 13 a X4 (potřebná registrace API – COM modul)
Přehled pracovního postupu:


Přejděte na IDEA & Axis tutorial a stáhněte si návod, jak propojení aktivovat a používat.

ConSteel

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Pracuje s ConSteel 10, 11, 12

Přehled pracovního postupu:

 

 

 

MODEST

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Link aktivovaný přímo v aplikaci MODEST, další informace naleznete na adrese:

http://www.tecnisoft.it/index.php

 

SCADA Pro

Propojené aplikace: IDEA StatiCa Connection

Link aktivovaný přímo v aplikaci SCADA Pro, další informace naleznete na adrese:

https://www.scadapro.com/en/

 

Chcete propojit váš software s IDEA StatiCa?

Součinnost inženýrských nástrojů, založených na BIM, vidíme jako jeden z nejvýznamnějších trendů oboru. Vyvinuli jsme nástroj, který umožňuje propojit libovolný CAE programu s IDEA StatiCa. Napište nám e-mail a vylepšíme vaše pracovní postupy.