Při návrhu spřažených mostů typu beton-beton se výborně doplňují vlastnosti prefabrikovaného a monolitického betonu. Zatímco u prefabrikovaných dílců oceníme přesnost výroby, vysokou kvalitu betonu a možnost využití prefabrikátů jako ztracené bednění, u monolitické spřažené desky zajistíme tuhost celé konstrukce, roznos zatížení v příčném směru a návrh libovolného tvaru horní hrany desky.

Na webináři si ukážeme kompletní postup návrhu a posouzení mostu, jehož nosná konstrukce je tvořena několika prefabrikovanými nosníky spřaženými s monolitickou deskou. Nejdříve vytvoříme model, následně jej zatížíme. Dozvíte se, jak si poradit se zatížením dopravou a teplotou. Navrhneme předpětí mostu, budeme kombinovat předem a dodatečně předpjaté kabely. Definujeme fáze výstavby mostu. Provedeme výpočet, prohlédneme si výsledky a posoudíme kritické průřezy nosné konstrukce.

Hlavní body webináře:

  • Vytvoření modelu spřaženého mostu o třech polích
  • Návrh předpětí
  • Zadání zatížení, včetně účinků teploty a dopravy
  • Definice fází výstavby
  • Interpretace výsledků
  • Posouzení kritických průřezů nosné konstrukce
  • Protokol o statickém výpočtu

Webinář se koná v úterý 26. 11. 2019 ve 13:00.

Přihlásit se na webinář