Předpínání deskostěn v programu Midas Civil není úplně snadnou záležitostí. Jak tedy přistupovat k předpínání těchto prvků, když Midas Civil tuto funkcionalitu obecně nenabízí?

Deskostěny jsou velice často používány při modelování šikmých mostů především za účelem zohlednění kroutících momentů vznikajících v rozích mostovky, nebo u spřažených mostů, kdy chceme zajistit příčné spolupůsobení hlavních nosníků a získat tak vnitřní síly pro návrh v příčném směru mostu.

Na webináři v úterý 10. 12. 2019 se dozvíte:

  • Jak na modelování předpětí – fiktivní nosníky
  • Co vše je potřeba nastavit pro správnou funkci fiktivních nosníků
  • Jak budou ovlivněny ztráty předpětí na kabelech použitím fiktivních nosníků
  • Interpretace vnitřních sil na fiktivních nosnících
  • Interpretace vnitřních sil na deskostěnách
  • Rekapitulace

 

Přihlásit na webinář