Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail – 12. listopadu 2018

Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail – 12. listopadu 2018

Proběhlý Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail Příčníky jsou stěžejním prvkem při návrhu mostních konstrukcí, jelikož přenáší veškeré účinky kroucení od dopravy a ostatního stálého zatížení do ložisek a následně do pilířů či spodní stavby. Díky fyzikálně...
by Lis 2, 2018
Midas Civil: Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2 – 24. října 2018

Midas Civil: Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2 – 24. října 2018

Proběhlý Midas Civil: Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2 Všechny mostní konstrukce musí kromě stálého zatížení bezpečně přenést také proměnné složky zatížení, kam patří i zatížení dopravou. Zejména u mostů středních a malých rozpětí má zatížení...
by Říj 4, 2018